ECO Doradztwo Przyrodnicze


O nas

Nasza firma oferuje Państwu profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony przyrody na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.  Pomagamy w kompletowaniu i weryfikacji dokumentacji projektowych, uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, nadzorujemy zgodnie z normami ochrony przyrody przebieg realizacji inwestycji oraz monitorujemy i oceniamy jej wpływ na środowisko.

 

Opracowujemy oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, a także przygotowujemy ich części dotyczące środowiska przyrodniczego na podstawie szeroko zakrojonych inwentaryzacji przyrodniczych z udziałem biologów ze wszystkich specjalizacji uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo i rozwiązania techniczne pozwalające na pogodzenie interesów inwestora i wymogów środowiskowych.

Wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze pozwalające ocenić zasiedlenie budynków przez chronione gatunki roślin i zwierząt przed termomodernizacją. Przygotowujemy dokumentację, wspieramy w trakcie procedur administracyjnych i nadzorujemy bieżące roboty budowlane służąc doradztwem w zakresie kompensacji przyrodniczej zniszczonych siedlisk.

 

Specjalizujemy się w realizacji nadzorów przyrodniczych współpracując z gronem doświadczonych inspektorów oraz biologów posiadających biegłość w zakresie zabezpieczania inwestycji liniowych, kubaturowych, farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Realizujemy monitoringi przyrodnicze z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na rzetelną ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Opracowujemy raporty i zalecenia pozwalające na minimalizowanie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

 

Naszą wiedzę, pogłębianą na profesjonalnych warsztatach, szkoleniach i kursach pozostawiamy do Państwa dyspozycji.

 

Zapraszamy do skontaktowania się z nami i nawiązania współpracy.

Zawsze negocjujemy ceny dostosowując się do specyfiki przedsięwzięcia!

Oferujemy

  • wysoką jakość usług,
  • bieżące doradztwo i pomoc w zakresie wypełniania norm prawnych dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
  • doradztwo w zakresie zasad postępowania na wszystkich etapach przygotowywania dokumentacji inwestycyjnej oraz realizacji przedsięwzięcia,
  • opracowanie ocen oddziaływania na środowisko, w tym kart informacyjnych przedsięwzięcia i raportów oddziaływania na środowisko,
  • opracowywanie danych w systemie GIS,
  • realizację ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych dla biur architektonicznych, planistycznych, samorządów oraz klientów indywidualnych,
  • sporządzanie opinii i raportów ornitologicznych i chiropterologicznych w związku z termomodernizacją budynków dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, parafii oraz klientów indywidualnych,
  • realizację inwentaryzacji dendrologicznych wraz z uzyskiwaniem pozwoleń na wycinkę drzew,
  • pełnienie nadzorów przyrodniczych, w tym m.in. nadzoru ornitologicznego, chiropterologicznego, botanicznego, entomologicznego, teriologicznego, ichtiologicznego
  • realizację monitoringów przyrodniczych z zastosowaniem m.in. fotopułapek, dronów i innych rozwiązań technicznych,

Zaufali nam

 

Do naszych klientów należą instytucje państwowe i samorządowe, biura architektoniczne, deweloperzy oraz wiodące firmy z branży drogowo - kolejowej:

 

Kontakt

ECO Doradztwo przyrodnicze
KRZYSZTOF KUS

 

Rynek 17/2

32-410 Dobczyce

tel. 606 254 372

k.kus@ecodp.pl

NIP 9451387827

REGON 356667180